Vill du vara med att påverka PiGs framtid? Tycker du att något borde förändras inom föreningen? Vill du själv sitta i styrelsen eller tycker du att någon annan ska göra det? 

På årsmötet har DU chans att påverka vilka som sitter i styrelsen. Den 9 februari är det årsmöte för pedagogerna i Gävle. Under mötet kommer vi att gå igenom årsberättelsen som redovisar vad föreningen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har åstakommit. Under årsmötet kommer en ny styrelse att röstas in och det kommer att tas beslut om eventuella motioner. Det här är ett viktigt möte för Pedagogerna i Gävles framtid. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslag- och rösträtt under mötet. Vill ni vara med och påverka eller har ni några förslag på förändringar, kontakta oss och kom på årsmötet.

Plats: Högskolan i Gävle, sal 33:302
Datum: 9 februari
Tid: 17.30

Poster att söka till: 

Ordförande
Som ordförande har du en ledande roll, du ska se till så att allt sker när och som det ska. Man är som ordförande firmatecknare och den som kallar till möten, det är även ofta ordförande som håller i mötena. Utöver föreningens styrelsemöten så går man även på ordföranderådets möten en gång i månaden där alla skolans föreningars ordföranden samlas. 

Vice ordförande
Hjälper ordförande med allt denne inte hinner med/kan. Vice ordförande ansvarar även för att föra protokoll på allt som sägs under styrelsemöten och de beslut som tas. Vice ordförande är firmatecknare utöver ordförande och ekonomiansvarig.

Sexmästarinna/Sexmästare
Sexmästarinna/sexmästare är posten som har hand om allt vad heter n0llning och föreningens evenemang tillsammans med vice sexmästare/sexmästarinna och sexutskottet. Personen ansvarar för att tillsammans med vice gå på diversemöten så som greve och n0llningskommitté, där man fungerar som en länk mellan föreningen och de andra föreningarna och deras ansvariga. Dessa möten sker ungefär varannan vecka. Sexutskottet är diverse personer i föreningen som är intresserade av att hjälpa till med all planering som ligger på denna post. Personen ansvarar för att n0llningen ska bli så bra som möjligt för både phaddrar och n0llor och ska framförallt finnas som en länk mellan föreningen och de andra föreningarna under n0llningen. Som sexmästarinna kan det vara en fördel om man varit phadder ett år. 

Vice sexmästare/sexmästarinna
Som vice sexmästare/sexmästarinna är din uppgift att tillsammans med sexmästarinnan/sexmästaren och sexutskottet ha hand om n0llning och föreningens andra evenemang. Du skall också infinna dig på möten tillsammans med de andra föreningarnas sexmästarinnor/sexmästare, deras vice samt kåren. Din huvuduppgift är att hjälpa sexmästarinnan/sexmästaren med planering och utförande av aktiviteter. 

Ekonomiansvarig
Håller koll på allt vad ekonomi heter i föreningen. Ser till att fakturor betalas, att vi får betalt för fakturor och att alla kvitton finns där de ska. Ser även till att ekonomiredovisningen är i ordning tills revisorerna ska sätta tänderna i den innan årsmötet. Är firmatecknare precis som Ordförande och vice Ordförande.

Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarige i styrelsen är den person som bevakar utbildningarna. Personen fungerar som en länk mellan medlemmarna i föreningen och ansvariga för utbildningarna. Utbildningsansvarige sitter med utbildningsrådet för sitt program. Dessa har vanligtvis möten en till två gånger per termin. Posten ger en insikt i hur administrationen fungerar på högskolan och hur och framförallt varför beslut tas. Den ger också en stor möjlighet att påverka hur programmen är utformade genom utbildningsrådet.

PR-info
Som PR-info är du ansvarig för att driva föreningens kommunikationsaktiviteter. Sköta försäljning, medlemslistor och föreningens sociala kommunikationsmedier så som Pig-evenemang och pig-bloggen. Det är viktigt att kontinuerligt vara aktiv och uppdatera om sådant som är relevant för föreningen och godkänt av styrelsen. 

Styrelseledamot
Som ledamot har du chansen att komma med förslag om vad styrelsen ska göra eller hur styrelsen skall ställa sig mot diverse ting. Vi hjälper även till där det behövs som t.ex. förberedelser till olika evenemang.
Detta är en bra roll att börja med om man vill vara med i styrelsen men kanske vill vänta med att ta sig an en större roll.

Posterna kan man söka genom att:

Söka själv - Skriv en kort sammanfattning om dig själv och vilken post du söker och motivering(lämna fullständigt namn och telefonnummer).

Nominera någon annan - Skriv vem du nominerar, till vilken post och motivering(lämna fullständigt namn och telefonnummer).

Motion – är förslag till beslut eller stadga ändringar som skickas in till styrelsen senast 7 dagar innan årsmötet. 

Ansökan, nomineringar och motioner märks med ansökan/nominering/motion och skickas till senast 2/2-2016 till:

pigpahig@hotmail.se (OBSERVERA att det är .se)

Under årsmötet finns det även möjlighet att nominera sig själv eller någon annan, men vi vill helst att ni skickar in ansökan eller motion för att underlätta för valberedelsen och styrelsen att förbereda arbetet inför årsmötet. 

Varmt välkomna önskar
Styrelsen för Pedagogerna i Gävle

Kommentera

Publiceras ej